Energie en vooral energiebesparing behoren in toenemende mate tot de belangrijkste themas voor ondernemingen.

Daarom kan u beroep doen op een energieconsulent.
Hij tracht energieverspilling te elimineren mits behoud en/of verbetering van prestatie en comfort. Dit wil zeggen dat de energieconsulent zich bezig houdt met het volledige energiebeheer en tracht op korte termijn uw energiefacturen te doen dalen.
Het is onze bedoeling om ook na een professionele studie met advies uw energieverbruik op te volgen en u te begeleiden in het uivoeren van energiebesparende maatregelen.

Hoe gaan wij te werk?
Om aan intensief energiebeer te kunnen doen komen volgende aspecten uitvoerig aan bod.

1) Energieverbruik opvolgen:

    • Meterstanden te noteren
    • Facturen analyseren en vergelijken
    • Anomalieën rapporteren
    • Een energiebalans opmaken(Deze balans wordt opgesteld per energiesector op basis van facturen, bench-marks, metingen, inschatting van draaiuren, opgestelde vermogens, enz…)

2) Energieboekhouding opzetten:

Energie-verbruiken op regelmatige tijdstippen opnemen en interpreteren
Maandelijks rapport opmaken met energie-verbruiken
Vroegtijdig problemen opmerken en rapporteren

Enkel nog maar door bewust om te gaan met energie kan men al snel tot 10% besparen op het energiefactuur.

3) Inventarisatie, documentatie:
Totale inventaris maken van de elektrische verbruikers
Interpreteren van het aantal brand- of draaiuren
Elektrische balans opmaken
Documentatie voorzien van alle technische apparaten
In het geval specialisten voor herstelling of optimalisatie langskomen, kunnen zij veel efficiënter werken indien een compleet en up-to-date informatiepakket aanwezig is.

4) Mensen sensibiliseren:
Ophangen van bordjes
Lichten doven, deuren sluiten
Mensen confronteren met hun gedrag

Ook zal de energieconsulent steeds zelf de onnodige lichten doven en thermostaten afregelen. Dit werkt zeer sensibiliserend en kan ook snel een besparing opleveren van ongeveer 4%

5) Subsidies aan vragen
Aangezien de energieconsulent volledig op de hoogte is van subsidies zal hij deze voor u aanvragen en opvolgen.

6) Verwarming regelen
Afstellen van de radiatoren
Kamerthermostaten programmeren
Ruimtetemperaturen meten en analyseren
Waakvlammen doven,verwarming uitschakelen buiten stookseizoen
Verbeteringen voorstellen, IRR

7) Na analyse voorstellen uitwerken om energie te sparen(rapport)

8) Maken van een energieprestatiecertificaat