Nieuw!
Energie Prestatie Certificaat
Niet residentiële gebouwen

Vanaf heden moet ook uw woning bij verkoop of verhuur over een EnergiePrestatieCertificaat beschikken!

Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, … verkoopt of verhuurt, moet over een geldig EPC beschikken.Er zijn enkele uitzonderingen.

Bovendien moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin het pand te koop of te huur wordt aangeboden. De advertentieplicht geldt voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, …voorwaarden

Wanneer een niet-residentiële eenheid te koop of te huur aangeboden wordt, moet het over een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden beschikken als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De eenheid heeft een niet-residentiële bestemming
  • De bruikbare vloeroppervlakte van de eenheid is niet groter dan 500 m²
  • Het aaneengesloten niet-residentiële geheel dat de eenheid bevat mag niet groter zijn dan 1000 m²
geldigheid

Een kleine niet-residentiële eenheid kan een gebouw zijn of een deel van een gebouw. Denk maar aan een kantoorgebouw of een broodjeszaak op het gelijkvloers van een appartementsgebouw.

Per kleine niet-residentiële eenheid wordt er een EPC opgesteld.

E-Manager beschikt over verschillende energiedeskundigen om EnergiePrestatieCertificaten op te maken