EPC wordt ook verplicht bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen (december 2008)

Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van het EPC voor niet-residentiële gebouwen werd op 5 december 2008 definitief goedgekeurd.

Onder de noemer niet-residentiële vallen alle gebouwen met uitzondering van volgende gebouwen:

  • residentiële gebouwen
  • alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50m²
  • tijdelijke gebouwen die niet langer dan 2 jaar worden gebruikt
  • gebouwen die gebruikt worden voor erediensten en religieuze activiteiten
  • industriepanden
  • werkplaatsen
  • niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf
  • gebouwen die geen energie verbruiken om ten behoeve van mensen een specifieke binnentemperatuur te bereiken

Onder verkoop wordt, net zoals bij residentiële gebouwen, de zuivere verkoop van het geheel in volle eigendom verstaan. Verhuur omvat de handelshuur, de onroerende leasing, de concessies en de gewone huur voor zover dit gaat over verhuur over een periode van meer dan twee maanden.

Het EPC bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen zal opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type D. De gedetailleerde informatie over de inhoud van de opleidingen moet nog worden vastgelegd.