Nieuw!
Energie Prestatie Certificaat
Niet residentiële gebouwen

Het EPC is al meer dan tien jaar verplicht bij verkoop en verhuur van woningen, appartementen, studio’s…

Vanaf 2020 moet er bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële eenheden ook een EPC aanwezig zijn.

Vanaf 2022 moeten appartementsgebouwen een EPC van de gemeenschappelijke delen van het gebouw hebben. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Dit EPC kan u al laten opmaken vanaf 2020.

Deze EPC’s worden opgemaakt door een erkend energiedeskundige type A van E-Manager.


Verplicht

Een EPC is verplicht per eenheid, dus per appartement, per studio, per woning, per autonoom functionerend kantoor, handelszaak, horecazaak, gebouw(deel) met logeerfunctie …. 

geldigheid

Er moet een geldig EPC aanwezig zijn van zodra de eenheid te koop of te huur wordt aangeboden tot en met de datum van het verlijden van de notariële akte of de ondertekening van de huurovereenkomst. Wanneer het EPC tijdens deze periode vervalt, moet er dus een nieuw EPC opgemaakt worden.

EPC nieuwbouw

Als er een geldig EPC Bouw aanwezig is, moet er geen EPC voor bestaande gebouwen opgesteld worden. Het EPC Bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte en wordt opgesteld bij nieuwbouw projecten en ingrijpende energetische renovaties.

verkoop / verhuur

Bij verkoop wordt het geldig EPC aan de koper overgedragen. De notaris is verplicht na te gaan of er een geldig EPC aanwezig is bij de ondertekening van de akte.

Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van het geldig EPC aan de huurder ter beschikking gesteld.

E-Manager beschikt over verschillende energiedeskundigen om EnergiePrestatieCertificaten op te maken