post

E-Manager zal zich bijscholen om aan de nieuwste wetgeving te voldoen. Wij blijven Up-to-date!!!

De verplichte permanente vorming is hopelijk een goede zaak om een betere kwaliteit van de EPC certificaten te garanderen.